ЛУБЕНИЦА

ЛУБЕНИЦА . (Цитрулус вулгарис Сцхард.) – едногодишно градинарско растение од фам. Цуцурбитацеа (тикви). Потекнува од Централна Африка. Се консумираат зрелите плодови богати со витамини, шеќери и органски киселини. Кај нас се одгледува на околу Лубеници 12.000 ха, со вкупно производство од околу 150.000 т. Топлољубива култура, оптималната температуо ра за раст и развој е 22-30 С. Кај нас се одгледува во повеќе подрачја. Д. Ј.