ЛОЗАНА, Мушереф

ЛОЗАНА, Мушереф (Приштина, 18. Ⅷ 1933) – актерка. Била член на Обласното позориште во Приштина (1951-1955), а потоа (1955-1991) била член на Турската драма на Театарот на народностите во Скопје. Улоги: Скамполо и Мирандолина во истоимените дела, Ана („Мајка Храброст”), Емина („Лудата Емина”), Долорес „(Јерма”), Капларот („Кавкаски круг со креда”). Р. Ст. Ристо Лозановски