ЛИЧАУЕР, Виктор

ЛИЧАУЕР, Виктор (Литсцхауер, Виктор) (1879–1939) – австриски ботаничар и миколог со светско реноме, кој дава значаен придонес во проучувањето на кортикоидните габи, посебно од родот Томентелла на шар Планина и Кораб. М. К. Лазар Личеноски (автопортрет)