ЛИТ и ИЗВ

ЛИТ и ИЗВ.: НБКМ-БИА, ф.: 641, оп.1, а.е. 16, л. 95; Борбите в Македони® и Одринско 1878–1912 – Спомени, Софи® 1981. Ал. Тр.