ЛИСТОВИ НА УНДОЛСКИ

ЛИСТОВИ НА УНДОЛСКИ – в. Фрагменти на кирилички старословенски текстови од македонско потекло. ЛИСТОПАД – народно именување на десеттиот месец во годината – октомври. С. Мл.