ЛИСИЧАРКА

ЛИСИЧАРКА . (Цантхареллус цибариус Фр.) – една од најзастапените видови габи. Расте во иглолисни и листопадни шуми. Една е од најексплоатираните кај нас. М. К. Станке Лисичков