ЛЕПЕШКАРИ

ЛЕПЕШКАРИ (Геотропинае) – тврдокрилни инсекти. Се среќаваат на свежи измети од говеда и на разни мрши. Бројна, но слабо проучена фамилија во Македонија. Најпознати претставниОбичен лепешкар ци се: обичен лепешкар (Геотрупес стерцорариус Л.), мајски бумбар (Мелолонтха мелолонтха Л.) и носорожец (Орѕцтес насицорнис Л.), кој е заштитен вид. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр. Лерин