ЛАСТОВИЦИ

ЛАСТОВИЦИ (Хирундинидае) – фамилија мали птици од редот на врап£евидните птици (Пассериформес), распространети главно во тропските предели. Кај нас се среќаваат 5 вида: скалеста ластовица Црвенокрсна ластовичка ЛАСТОВИЦИ