ЛАЛОВИЌ, Радомир

ЛАЛОВИЌ, Радомир (Скопје, 22. Ⅱ 1933) – архитект. Дипломирал на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во Скопје (1960). Се занимава со проектирање разновидни објекти – станбени и општествени: ОУ „Моша Пијаде” во Кочани (1968); Комплексот банки во Скопје (1970, со О. Папеш); Домот на културата „Марко Цепенков” во Прилеп (1971); Стоковната куќа „Југохром” во Р. Лаловиќ: Комплексот банки и Деловниот центар во Струмица (1977) Струмица (1977); Комплексот банки и деловен центар во Струмица (1977). Кр. Т. Владимир Иванович Ламански