ЛАЛЕ, ШАРПЛАНИНСКО

ЛАЛЕ, ШАРПЛАНИНСКО .(Тулипа сцардица Борнм.) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Лилиацеае (кринови), познат за планината Жеден и околината на селото Радуша. Вл. М. Радомир Лаловиќ