ЛАЛЕ, МАРИАНИНО

ЛАЛЕ, МАРИАНИНО . (Тулипа марианае Линдтн.) – локален македонски флористички стеноендемит од фамилијата Лилиацеае (кринови). Се развива само во околината на селото Криволак (Орлово Брдо). Вл. М.