ЛАЗАРИЦИ

ЛАЗАРИЦИ .- обредна игра изведувана на Лазарева сабота. Учесниците се главно Роми: една постара жена и две дечиња (машко и женско). Одејќи од куќа на куќа, децата пеат: „Играј, играј, Лазарке, / гола, боса Циганке, / оваа куќа богата / има доста дукати…” Песните се пеат за да измолат плодност, среќа и напредок во семејството. Во некои места во Македонија обичајот с” уште се практикува. Тр. П.