КРПЧЕ

КРПЧЕ -. женско покривало за на глава, во правоаголна форма, исткаено од бело памучно платно декорирано со вез. Доколку има измолкнати конци при ткаењето, се нарекува уште и крпче буќавче. Ј. Р.-П.