КРПАЧ, Коста

КРПАЧ, Коста (Дебар, 1. Ⅵ 1927) – филмски работник, поет, уредник и пропагандист и одговорен за пласман на филмовите. Од 1957 г. работи во „Вардар филм” како одговорен за учеството на македонските филмови на фестивалите, за нивниот маркетинг и пласман во земјата и во светот. Работниот век го посветува на промоција и презентација на македонската кинематографија. Од 1983 до 1987 г. работи во „Македонија филм” с” до пензионирањето. В. Масл.