КОЗИНЕЦ, МАРИОВСКИ

КОЗИНЕЦ, МАРИОВСКИ (Астрагалус мариовоенсис Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од подрачјето на Мариово (Гола Скрка кај с. Витолиште), од фамилијата Фабацеае, опишан од академик Кирил Мицевски. Вл. М.