КЛИТ

КЛИТ.: Васил Куноски, Лимани Јаја Каба (1924–1945), Народни херои од Македонија, Скопје, 1973, 204–209; Народните херои од Македнија, „Починка”. Прилог на „Нова Македонија”, Скопје, 11. Ⅹ 1976, 8; Садо Хаме, Лиман Каба, Схкуп, 1978; Љутви Руси, Лиман Каба, Скопје, 1980. С. Мл.