КИКИРИТКИ

КИКИРИТКИ .(Арацхис хѕпогеа Л.) – едногодишен вид од фам. Фабацеае. Заземаат едно од првите места во светот од маслодавните култури. Се одгледува за семето, кое е богато со мас-Кикиритки ло (50–55%). Од семето се добива висококвалитетен маргарин и, освен за исхрана на луѓето, се употребува и во конзервната индустрија за сардини. Се прави и арашидово брашно, кое им се дава на децата и на истоштени лица. П. Ив.