КИЗОВ-ГИЗА, Атанас

КИЗОВ-ГИЗА, Атанас (с. Нерет, Леринско, 1914 – Гревена, 1947) – деец на македонското и на грчкото комунистичко движење. Учесник во Грчко-италијанската војна (1940–1941) и во Граѓанската војна во Грција. Бил командир на Ⅻ чета на ДАГ. Загинал во битката за преземање на градот Гревена. ЛИТ.: Т. Мамуровски, Светли ликови од Егејска Македонија (1945–1949), Скопје, 1987. Ст. Кис.