КЕЛКОЦЕВА, Надежда

КЕЛКОЦЕВА, Надежда (Велес, 24. Ⅳ 1924) – фармацевт, наставник на Фарм. ф. во Скопје. Основоположник на Институтот за испитување и контрола на лекови. Претходно во Републички завод за здравствена заштита го оформува и станува директор на Одделот за испитување и контрола на лекови. Л. П.-Т.