КАЧУНКА, ЦВИИЌЕВА

КАЧУНКА, ЦВИИЌЕВА (Цроцус цвииции Кошанин) – флористички ендемит од фамилијата Иридацеае (перуники), се развива на планината Галичица, покрај снежници во субалпскиот појас, на варовничка подЦвииќева качунка лога. Вл. М.