КАРДИЈА

КАРДИЈА – средновековно утврдување. Го подигнал византискиот император Василиј Ⅱ по освојувањето на Воден (1015), во средината на теснината, западно од Воден, за да го затвори теснецот и да ја зајакне одбраната на градот. Според името, се смета дека се наоѓало во средината, т.е. во срцето на теснината. ЛИТ.: Иоаннис Сцѕлитзае Сѕнопсис Хисториарум, рец. И. Тхурн, Берлин, 1973, 352, 13–15, 20–21. К. Аџ. Никола Карев