КАРАНФИЛ, ЈАКУПИЧКИ

КАРАНФИЛ, ЈАКУПИЧКИ .(Диантхус јацупиценсис (Косанин) Мицевски) – ендемит во флората на РМ од фамилијата Царѕопхѕлацеае (каранфили), познат за високопланинскиот појас на планината Јакупица– Солунска Глава, Марина Дупка. Вл. М. Кајмакчалански каранфил