КАРАНФИЛ, КАЈМАКЧАЛАНСКИ

КАРАНФИЛ, КАЈМАКЧАЛАНСКИ (Диантхус кајмактзаланицус Мицевски) – ендемит во флората на РМ од фамилијата Царѕопхѕлацеае (каранфили) опишан од академик Кирил Мицевски од планината Ниџе – Кајмакчалан. Вл. М.