КАНДИЛКА, МАКЕДОНСКА

КАНДИЛКА, МАКЕДОНСКА .(Фритиллариа мацедоница Борнм.) – флористички субендемит од фамилијата Лилиацеае (кринови), познат за планините Јабланица и Дешат. Се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхре-Македонска атенед Плантс). Вл. М. кандилка Глигор Каневче