КАНАДСКО-МАКЕДОНСКО ИСТОРИСКО ДРУШТВО

КАНАДСКО-МАКЕДОНСКО ИСТОРИСКО ДРУШТВО (Торонто, Канада, 1991 ‡) – собира и ја регистрира потребната документација и материјали за македонскиот национален идентитет, традициите, културата, религијата, јазикот. Организира предавања од областа на македонската историја, јазикот и културата. Сл. Н.-К.