КАНАДСКО-МАКЕДОНСКИ ДОМ , ИСЕЛЕНИЧКИ ЦЕНТАР

„КАНАДСКО-МАКЕДОНСКИ ДОМ“, ИСЕЛЕНИЧКИ ЦЕНТАР (Торонто, Онтарио, Канада, 1969) – центарот (со комплексот модерни згради), целосно е ставен во функција во 1979 г. Во рамките на Центарот се активни и Женската секција „ќерките на Македонија“ (формирана во 1977) и Канадско-македонското историско друштво со својата библиотека. Сл. Н.-К.