КАНАДСКО-МАКЕДОНСКА ФЕДЕРАЦИЈА

КАНАДСКО-МАКЕДОНСКА ФЕДЕРАЦИЈА . (Торонто, Канада, авг. 1990) – федерација на македонски друштва со примарна дејност лобирање за признавање на независноста на Република Македонијаи нејзин прием во Обединетите Нации. Била активна за обезбедување финансиска и материјална помош за РМ. Сл. Н.-К.