КАМЕРЕН ОРКЕСТАР НА МРТ

КАМЕРЕН ОРКЕСТАР НА МРТ. Формиран е во 1970 г. прв раководител и диригент Олджих Пипек. Набрзо постигна завидно Камерниот оркестар на МРТ изведувачко ниво, со што стана присутен на сите позначајни фестивали во Македонија. Со него настапувале и диригирале многу познати уметници: Младен Јагушт, Урош Лајовиц, Павел Коган, Ванчо Чавдарски, Антон На-нут, Пламен Ѓуров, Ангел шурев, Фимчо Муратовски, Андре Навара, Јован Колунџија, Стефан Миленковиќ, Радмила Бакочевиќ, Михаил Хомицер, Дубравка Томшич и др. Има реализирано неколку стотини снимки со дела од македонски и странски автори. Кон крајот на ⅩⅩ в. Камерниот оркестар на МРТ престана да постои. М. Кол. Марија КамишоваНонча