КАЛОЃЕРА, Горан

КАЛОЃЕРА, Горан (Дубровник, Хрватска, 20. Ⅲ 1951) – истакнат хрватски македонист, универзитетски професор во Риека, автор на повеќе одделни книги од областа на македонската литературна историја на хрватски јазик, член на МАНУ надвор од работниот состав. Докторирал на темата: „Хрватско-македонски книжевни врски”. Почесен член е на ДПМ. БИБ.: Хрватско-македонските книжевни врски, Писателот во сенка, Јужнословенски книжевни проткајувања, Браќата Миладиновци, Кочо Рацин. Г. Т. Бугарскиот цар Калојан, фреска во Дечани (ⅩⅣ в.)