КАЛМИКОВ, Адам Иванович

КАЛМИКОВ, Адам Иванович (? – Царево Село, Пијанечко, 1885) – руски мајор, доброволец во Кресненското востание. Бил доброволец во Српско-турската (1876) и во Руско-турската војна (1877– 1878). Стапил во врска со Софискиот комитет „Единство” и зел учество во Кресненското востание (1878/1879). Имал голем придонес за поразот на Востанието. ЛИТ.: К. Топузовски, Питу Гули (1865– 1903) – Живот и потоа, Скопје, 2003; А. Тошкин и др., Трето българско царство 1879–1946, Софи®, 2003. Ал. Тр. Горан Калоѓера