ИЉОВСКА, Снежана Тодорова

ИЉОВСКА, Снежана Тодорова (Скопје, 31. Ⅹ 1945) – спец. по детска и превентивна стоматологија, редовен проф. на Стом. ф. Докторирала во 1988 г. Учествувала во изведувањето на научни проекти и автор е на 87 статии, како и на учебникот „Организација на стоматолошката служба”. Е. М.