ИТАЛИЈАНСКА ЛЕГЕНДА

ИТАЛИЈАНСКА ЛЕГЕНДА -. Основа на ова дело претставува писмото на Анастасиј Библиотекарот до еп. Гаудерик Велетриски за откривањето на моштите на св. Климент Римски во Херсон од Константин – св. Кирил Философ на пат за Хазарската мисија, а 868 г. донесени од Браќата во Рим. Напишана е веројатно меѓу 870-882 г., кога Гаудерик можел да му го предаде ракописот на папата Јован Ⅷ. ЛИТ.: С. Бърлиева, Кирило-методиевски студии, 5, С., 1988, 156–162. П. Хр. Ил. Ж. Башески: „Итар Пејо”, споменик во Прилеп