ИСХАК БАХАР ШАМУЕЛ АДРАБИ

ИСХАК БАХАР ШАМУЕЛ АДРАБИ (Солун, 1520 – ?) – рабин, автор на 30, главно филозофски трудови, од кои најзначаен е во почетокот „Дивре Салом” („Зборови на мир”), отпечатен во Венеција (1586). Трудот претставува филозофско дело, во кое авторот докажува дека светот произлегол од хаос. Пишувал и други филозофски дела за суштината на душата и за смислата на животот. ЛИТ.: Еврейски извори за обцествено-икономическото развитие на балканските земи през ⅩⅤⅠ век, И, Софи® 1958. Др. Ѓ. Исхак џамија, Битола ИСХАК ЏАМИЈА (ИСХАКИЕ)