ИСМАИЛИ, Марсел

ИСМАИЛИ, Марсел (Гостивар, 8. XI 1929) – лекар. Завршил Мед. ф. Член на СКЈ (од 1958). Бил лекар и управник во Здравствениот дом, а потоа началник на Болничката служба и директор на Медицинскиот центар во Гостивар. Бил член и на Општинскиот синдикален совет и пратеник во Социјално-здравствениот собор на Собранието на СФРЈ (1970). С. Мл. Истибањска клисура, сателитска снимка