ИНТЕРФЕСТ БИТОЛА

ИНТЕРФЕСТ – БИТОЛА .- меѓународен фестивал на класична музика. Се одржува секоја година (2-12. Ⅹ), под покровителство на Министерството за култура на РМ. Формиран е во 1992 г. Основачи се пијанистката Милица шперовиќ-Рибарски (уметнички раководител) и тромбонистот Кирил Рибарски (директор). Придружни активности: меѓународен натпревар по пијано, мајсторски Тромбонистот Кирил Рибарски, директор на Интерфест – Битола школи за музичко усовршување. На Фестивалот настапувале уметници и ансамбли со високо реноме од 50 земји на пет континенти. Сн. Ч.-Ан.