ИНТЕРНЕТ во Македонија

ИНТЕРНЕТ во Македонија – најмалку 25% од граѓаните и 11% од семејствата имаат пристап до Интернет. Околу 45% од нив поминуваат 1 час неделно на Интернет. Најголем дел од корисниците се на возраст од 16 до 24 години. Факторите што влијаат на оваа состојба се високите цени на пристапот и опремата, недостигот на содржини, образованието и јазичната бариера. Др. М.