ИНСЕКТИ, КРИЛЕСТИ

ИНСЕКТИ, КРИЛЕСТИ (Птерѕгота) – поголема група инсекти со крилја. Опфаќа околу 1.000.000 видови. Името го добиле според зборот (птерѕџ гр. = крило). Од оваа поткласа во Македонија се регистрирани 6.315 таксони, од кои 268 се ендемични. Поткласата е поделена во поголем број редо-ви: водни цветовиеднодневки (Епхемероптера); вилински коњчиња (Одоната); пролетници (Плецоптера); правокрилци (Ортхоптера); термити (Исоптера); книжни вошки и сенојади (Псоцоптера-Цорродентиа); пепелници – трипси (Тхѕсаноптера); дрвеници – тавтабити (Хетероптера); еднаквокрилци (Хомоптера); водни молци (Трицхоптера); двокрилци (Диптера); пеперуги (Лепидоптера); тврдокрилци (Цолеоптера); ципокрилци (Хѕменоптера); мрежокрилци (Неуроптера); уволажи (Дермаптера); болви (Сипхонаптера-Апханиптера); вистински вошки (Аноплура) и птичји вошки (Маллопхага). ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991; Владимир Крпац анд Бранислава Михајлова, Биодиверситѕ оф Мацедониа фром а виењ поинт оф хитхерто фаунистиц инвестигатионс. Партиципатион њитх Ундерпројецт: Класс Инсецта, Мацедониан Мусеум оф Натурал Хисторѕ – Министрѕ оф Сциенце, Финал Репорт, Скопје, 1999, 23-30. В. Т. К. – М. Кр. Ксилофагни инсекти