ИМАГО КЛИПЕАТА

ИМАГО КЛИПЕАТА (имаго цлипеата) – тип кружна камена стела во Македонија. Во периодот на раното Римско Царство повеќе антички портрети на покојниците биле релјефно оформувани во камени кружни медалјони. Откриени се во Охрид, Гевгелија, Марвинци и на други места. ЛИТ.: В. Соколовска, Античка скулптура во СР Македонија, Музеј на Македонија, Скопје, 1987. В. Л. Имела (Висцум албум Л.)