ИЛИЕВСКИ, Нанче Христов

ИЛИЕВСКИ, Нанче Христов (Бигор Доленци, Кичевско, 22. XI 1928 – Скопје, 20. Ⅻ 1979) – електротехнички инженер во рударството и металургијата. Основно образование завршил во родното место (1938), гимназија во Неготин-Краина (1939–1945), во Скопје (1946), Електротехнички факултет во Белград, еден семестар во Диселдорф (1947–1952). Работи како технички директор во Рудниците за олово и цинк „Злетово” (Служба за одржување), па на градилиштето на Рудниците и железарницата „Скопје”, директор е на Топилницата (1963–1965), на Капитална изградба (1966– 1970), пом. директор за развој и инвестиции (1970–1976), а потоа и генерален директор за металуршко производство. Добил повеќе награди и признанија. ИЗВ.: Досие „НИ Рудници и железарница Скопје”, М. бр. 11; Стопанска комора на РМ, М. бр. 245. ЛИТ.: Челик, дек. 1979. П. Хр. Ил. Петар Христов Илиевски ИЛИЕВСКИ, Петар Христов