ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА МАКЕДОНИЈА в

ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА МАКЕДОНИЈА в.: Влада на ДФМ/НРМ/СРМ/ РМ. „Изгрев”, неделен весник