ИБРАХИМ, Беди

ИБРАХИМ, Беди (Ибрахим, Беди) (Скопје, 5. Ⅱ 1959) – скулптор, унив. професор. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје (1985), каде што е и професор. Член е на групата „Зеро”. Самостојно излагал во Скопје, Сараево, Истанбул. Учесник на Истанбулското биенале (1997). Создава со природни материјали инсталации со ритуален призвук. М. Б.-П. Од изложба на Беди Ибрахим (2005)