ЗЛАТЕЦ

ЗЛАТЕЦ -. народно именување на седмиот месец во годината – јули. С. Мл. Компирова златица