ЗИЈА, Бериша

ЗИЈА, Бериша (Скопје, 13. IX 1932 – Скопје, 1992) – актер во Албанската драма од 1959 г., еден од основачите на Театарот на народностите во Скопје. Истакнат толкувач на главни улоги, носител на дејноста на АлбанскатаОд Скопскиот земјотрес (1963) драма. Улоги: Хаџи Замфир („Зона Замфирова”); Хаџи Тома („Коштана”); Митре („Парите се отепувачка”); Ибро („Три света”); Арсо („Чорбаџи Теодос”); Аџи Трајко („Бегалка”); Другар со чанта („Големата вода”). Р. Ст.