ЗАЈАЧКО УВО, МАЕРОВО

ЗАЈАЧКО УВО, МАЕРОВО (Буплеурум маѕери Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од планината Галичица, од фамилијата Апиацеае (Умбеллиферае) (штитоцветни растенија), опишан од академик Кирил Мицевски. Вл. М. Георги Зајков (Гео Пирински)