ЗАХАРИЈ – охридски архиепископ

ЗАХАРИЈ – охридски архиепископ (ок. 1486-1502), по смртта на архиепископот Николај. Се образувал на Света Гора, а потоа учителствувал во Нарда. Извесно време престојувал во Албанија, каде што пропагирал против Флорентинскиот собор, а бил гос-тин и на Скендербег. Исто така, престојувал и во охридскиот манастир „Св. Богородица”. Годините на неговото архиепископување се одредени според хронолошките спомнувања во Житието на цариградскиот патријарх Нифон Ⅱ (1486, 1489, 1497, 1498 и 1502). ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането $ под турците до нејното униќожение (1394–1767), Софиџ, 1931; Јован Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник” на Богословски факултет „Свети Климент Охридски”, кн. 8, Скопје, 2002, 67. С. Мл. Никос Захаријадис

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *