ЗАФИРОВА, Милка

ЗАФИРОВА, Милка (Дебар, 11. XI 1939) – град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје по предметите: Тунели, Долен строј на сообраќајници и железнички станици. Работела на изградбата на пругата ГостиварКичево и на скопскиот железнички јазол, а во склоп на апликативната работа на Факултетот учествувала во реализацијата на повеќе сообраќајни и хидротехнички тунели. Љ. Т.