ЗАПАДЕН БАЛКАН

ЗАПАДЕН БАЛКАН – географска и политичка одредница, првпат дефинирана на Виенскиот самит на ЕУ (11–12. Ⅻ 1998), ги опфаќа Р Македонија, Р Хрватска, Р Србија, Р Црна Гора, Р Босна и Херцеговина и Р Албанија – нестабилни европски држави со идентични или слични потреби што бараат групно, регионално третирање од страна на ЕУ преку консеквентна институционална рамка во која се одвива процесот на стабилизација и асоцијација. ИЗВ.: уе.еу.инт/уедоцс/цмс_дата/доцс/прессдата/ен/ец/00300-р1.ен8.хтм. Т. Петр.