ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДРЖАВАТА на Кралството на СХС

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДРЖАВАТА на Кралството на СХС (1921 г.) – закон за заштита на јавната безбедност и поредок во државата. Особено биле прогонувани комунистите и националните политички организации и групи на подвластените и непризнатите народи во државата. ЛИТ.: Д-р Надежда Цветковска, Политичките партии во парламентарните изборни борби во вардарскиот дел на Македонија (1919–1929), Скопје, 2004. Н. Цв.