ЖОЛТЕНКА, ФУКАРЕКОВА

ЖОЛТЕНКА, ФУКАРЕКОВА (Гениста фукарекиана Мицевски) – македонски флористички ендемит од фамилијата Фабацеае (Легуминосае), се развива на планината Осогово – Султан Тепе. Вл. М.