ЖЕГЛИГОВСКИ КАМЕН

ЖЕГЛИГОВСКИ КАМЕН . (с. Младо Нагоричино кај Куманово, познат и како Костоперска Карпа) – остатоци од повеќеслојна Костоперска Карпа – Жеглиговски Камен, с. Младо Нагоричино, Кумановско